De bezoekers van het School- en Volksfeest in Dalerveen krijgen te maken met een aantal huisregels. U bent verplicht zich aan deze regels te houden!

Leeftijd

Het feestterrein is toegankelijk voor jong en oud. Alleen voor de feestavonden op vrijdag en zaterdag geldt een minimum leeftijd van 14 jaar. Zorg er voor dat u altijd een geldig legitimatiebewijs bij u hebt; de organisatie en/of de beveiliging kan iedere bezoeker hierom vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot de feesttent weigeren, ondanks het bezit van een toegangskaart.]

Fouillering

Bezoekers kunnen door de beveiliging worden onderworpen aan een tascontrole en/of gefouilleerd worden.

Verbod op drugs, wapens, etc.

Het is ten strengste verboden om verdovende middelen, drank, glaswerk, wapens en andere voorwerpen waarmee de orde verstoord kan worden mee te nemen op het terrein. Tevens is het gebruik, het bezit en/of de handel in verdovende middelen verboden en zal worden gemeld bij de politie.

Alcoholgebruik

De verkoop van alcoholhoudende dranken aan onze gasten kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap worden geweigerd. We werken met bandjes om verkoop van alcohol aan minderjarigen te voorkomen. Ons barpersoneel wordt hier nadrukkelijk op geïnstrueerd.

Lachgas

Het bezit en gebruik van lachgas is op het feestterrein niet toegestaan.

Wederverstrekking alcohol

Het is niet toegestaan om alcohol door te geven aan minderjarigen.

Rookbeleid

In de feesttent is roken niet toegestaan; alleen buiten mag gerookt worden.

Overlast

De organisatie kan personen de toegang tot het feestterrein weigeren, of verwijderen van het feestterrein, als er sprake is van ongewenst gedrag. Hieronder wordt ook verstaan het veroorzaken van geluidsoverlast in de directe omgeving van het feestterrein.

Parkeerbeleid

In de directe omgeving van het feestterrein zijn gratis parkeermogelijkheden voor auto’s. Dit is op eigen risico.
Fietsen kunnen worden gestald op een aangewezen locatie op het feestterrein. Ook dit is gratis en op eigen risico.

Video en foto’s

Alle bezoekers geven door het betreden van het feestterrein stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en/of fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

Aansprakelijkheid

De organisatie, dan wel personen die voor de organisatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van het feestterrein mochten ondervinden.

Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing. Het betreden van het feestterrein en het bijwonen van het evenement is geheel voor eigen risico van de bezoekers. Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan bouwsels of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker. De organisatie heeft het recht om, in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.

Voorschriften en aanwijzingen

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de beveiligers en de organisatie van het School- en Volksfeest. Aanwijzingen van politie en brandweer moeten direct opgevolgd worden.

Inachtneming

Bezoekers die het feestterrein betreden hebben bovenstaande huisregels in acht genomen en deze zijn dus bij hen bekend.

Dank voor uw begrip en medewerking!